(poništenje poziva) Nabavka usluga ažuriranja geodetskih i geloških podloga za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Hepok-Čengić vila III i UP Bjelašnica-Babin do

Datum objave: 25.08.2016. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

359-1-2-15-4-20/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200536150009
Kontakt osoba Zlatko Bursać
Adresa Branilaca Sarajeva 26
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-736
Faks (033) 209-543
Elektronska pošta tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa www.zavodzpr-sa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ažuriranje geodetskih i geloških podloga za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Hepok-Čengić vila III" i UP "Bjelašnica-Babin
do"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade Izmjena i opuna RP HEPOK-ČENGIĆ VILA III i UP BJELAŠNICA-BABIN DO, potrebno je izvršiti ažuriranje
geodetskih i geoloških podloga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71355000-1 Geodetske usluge
  71351910-5 Geološke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP HEPOK-
ČENGIĆ VILA III

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP HEPOK-ČENGIĆ VILA III potrebno je izraditi ažurnu geodetsku podlogu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71355000-1 Geodetske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

6.400,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon usvojene Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP Hepok-Čengić Vila III od strane Općinskog vijeća Općine
Novi Grad Sarajevo od 27.04.2016. godine, Općina je dana 01.08.2016. godine uputila dopis kojim se navodi da se dalje
aktivnosti vezane za izradu Plana prolongiraju za 2017. godinu zbog nedostatka sredstava. Na osnovu tih dokazivih razloga
koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, u
skladu sa čl. 69 stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH, poništava se, odnosno otkazuje do daljnjeg nabavka usluga izrade
geodetskih i geoloških podloga za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Hepok-Čengić Vila III. O tome su ponuđači
obaviješteni blagovremeno.


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade
Izmjena i dopuna RP HEPOK-ČENGIĆ VILA III

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP HEPOK-ČENGIĆ VILA III potrebno je izraditi elaborat geologije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71351910-5 Geološke usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

38.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon usvojene Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP Hepok-Čengić Vila III od strane Općinskog vijeća Općine
Novi Grad Sarajevo od 27.04.2016. godine, Općina je dana 01.08.2016. godine uputila dopis kojim se navodi da se dalje
aktivnosti vezane za izradu Plana prolongiraju za 2017. godinu zbog nedostatka sredstava. Na osnovu tih dokazivih razloga
koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, u
skladu sa čl. 69 stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH, poništava se, odnosno otkazuje do daljnjeg nabavka usluga izrade
geodetskih i geoloških podloga za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Hepok-Čengić Vila III. O tome su ponuđači
obaviješteni blagovremeno.


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
359-1-2-15-4-20/16
PODIJELI: