(poništenje poziva) Nabavka usluga čišćenja, održavanja i sređivanja mreže otpadnih voda RiTE Ugljevik

Datum objave: 26.09.2016. 14:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1276-1-2-61-4-309/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Zorica Manojlović
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

525000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 113/15 Nabavka usluga čišćenja, održavanja i sređivanja mreže otpadnih voda RiTE Ugljevik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge čišćenja, održavanja i sređivanja mreže otpadnih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge
Dodatni predmet(i) 90400000-1 Usluge u oblasti otpadnih voda

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detalj. u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

330000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrane Ugljevik i postrojenja RJ Rudnik

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenjem URŽ-a poništena TD

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

3


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

276775,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

276775,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga čišćenja objekata za tretman otpadnih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge
Dodatni predmet(i) 90400000-1 Usluge u oblasti otpadnih voda

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detalj. u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

195000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrane Ugljevik i postrojenja RJ Rudnik

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenjem URŽ-a poništena TD

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

3


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

190650,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

190650,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-1-2-61-4-309/16
PODIJELI: