(poništenje poziva) Nabavka usluga industrijskog usisivača za čišćenje kotlovnica blokova 5,6 i 7

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-1597/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-1445/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanja imovinom
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge industrijskog usisivača začišćenje kotlovnica blokova 5,6 i
7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge industrijskog usisivača začišćenje kotlovnica blokova 5,6 i
7, prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
sukcesivno, 12 (dvanaest) mjeseci od dana uvođenja u posao, a
najviše do ugovorenog iznosa
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
60.000,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
60.000,00 KM
V.5. Dodatne informacije
289-1-2-1-1445/14
(C-6288-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: