(poništenje poziva) Nabavka usluga ispitivanja stanja materijala kotla 5

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-2-3-874/14
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-2-1-807/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alatić
Telefon: 035305000
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ispitivanje stanja materijala kotla 5.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Tehničkoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
25 kalendarskih dana od uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-6388-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: