(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade dopunskog rudarskog projekta regulacije ugljevičke rijeke na PK B.Selo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO
DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 297-1-2-3-1558/14
Broj obavještenja o nabavci: 297-1-2-1-1464/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske", Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana
Ugljevik" akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Telefon: 055771519
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istraživačke i razvojne usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 101/13/P Usluga Izrade dopunskog rudarskog projekta regulacije
ugljevičke rijeke na PK B.Selo
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljnije u TD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
RJ"Rudnik"
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12mjeseci
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
68.000,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
78.000,00 KM
(C-6679-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: