(poništenje poziva) Nabavka usluga Izrade elaborata o stanju dijelova turbine i generatora bloka 7, NDT kontrola dijelova turbine i generatora bloka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-1735/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-1583/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Elaborata o stanju dijelova turbine i generatora bloka 7 -
NDT kontrola dijelova turbine i generatora bloka 7 u Podružnici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge NDT kontrole dijelova turbine i to: statorske lopatice VT,
ST i NT (VT - 9 komada, ST - 11 komada, NT - 7 komada, ležajevi
turbine (6 radijalnih i 2 prstena aksijalnog ležaja), ležajevi
generatora, elektromotori napojnih pumpi, vanjska kučišta VT i ST,
unutrašnjim kučištima VT i ST, BZ ventilima VT i ST,
regulacionim ventilima VT i ST, ventilima VT i NT bypassa,
prestrujnim cjevovodima VT i ST turbine, spojnim vijcima i
navrtkama turbine, matalografska ispitivanja uzimanjem replika,
mehanička ispitivanja i analiza rezultata, a sve prema tehničkoj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
100 (stotinu) dana od dana uvođenja u posao - 70 (sedamdeset) dana
za usluge ispitivanja i 30 (trideset) dana za izradu Elaborata.
Planirani termin ispitivanja je u terminu remonta bloka 7 od 01.09. -
30.11.2014. godine.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
53.720,78 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
68.317,14 KM
V.5. Dodatne informacije
289-1-2-1-1583/14
(C-8888-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: