(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade topografske podloge za potrebe izrade Prostornog plana opštine Brod

Datum objave: 18.10.2016. 09:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

170-1-2-106-4-65/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02-363-3/16 Usluge izrade topografske podloge za potrebe izrade Prostornog plana opštine Brod

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge izrade topografske podloge za potrebe izrade Prostornog plana opštine Brod

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71410000-5 Usluge urbanističkog planiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Brod

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 kalendarskih dana od stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi br. JN 2-02-07-1-453-7/16 od 22.09.2016.godine poništena je tenderska
dokumentacija br. 02-363-3/16.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.10.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-1-2-106-4-65/16
PODIJELI: