(poništenje poziva) Nabavka usluga izvoza šds iz sanitarne sječe, sječa i izrada šds u odjelu GJ Gostelja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 125-4-2-3-378/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Telefon: 035621212
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa Gostelja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvoz šds iz sanitarne sječe
II. Ukupna količina ili obim ugovora
227,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.589,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ Gostelja, odjel 112
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvoz šds iz sanitrne sječe
II. Ukupna količina ili obim ugovora
627,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.016,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ Gostelja, odjel 113
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitrna sječa, izrada i izvoz šds
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sječa i izrada 1.608,00 m 3, izvoz 1.808,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27.328,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
5 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ Gostelja, odjel 114
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
(C-8941-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: