(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja javne higijene, provođenja zajedničke komunalne potrošnje u naseljenim mjestima Trn, Laktaši i Slatina i održavanja prohodnosti ulica u zimskim uslovima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 34-1-2-3-59/14
Broj obavještenja o nabavci: 34-1-2-1-51/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Laktaši
Kontakt osoba: Darija Balaban
Telefon: 051334248
Elektronska po{ta: drakov@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: LAKTAŠI
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Provođenje ZKP i zimsko održavanje ulica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge održavanja javne higijene tj. provođenje zajedničke
komunalne potrošnje u naseljenim mjestima Trn,Laktaši i Slatina,te
održavanje prohodnosti ulica u zimskim uslovima
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
256.410,00
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
256.410,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
teritorija opštine Laktaši
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalifikobanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.4.2014.
(C-8690-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: