(poništenje poziva) Nabavka usluga osiguranja motornih vozila i tehničkog pregleda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
TUZLANSKI KANTON
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 324-1-2-3-119/14
Broj obavještenja o nabavci: 324-1-2-1-108/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski
kanton
Kontakt osoba: Suada Čamdžić
Telefon: 035369320
Elektronska po{ta: uzpvtk@tk.kim.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila i tehničkog pregleda
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila i tehnički pregled vozila vrši
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa u ime i za račun:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja,
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo razvoja
i podizetništva, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak ,
Ministarstvo trgovine, turozma i saobraćaja, Ministarstvo
zdravstva,Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći, Pedagoški
zavod TK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna
uprava civilne zaštite, Kantonalna direkcija robnih rezervi , Vlada
TK, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Kantonalno
pravobranilaštvo, Kantonalna agencija za privatizaciju,Komisija za
koncesije, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalni sud Tuzla, Općinski
sudovi na području TK - Tuzla, Banovići, Živinice, Lukavac,
Gračanica, Gradačac, Kalesija
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u TD u Anex-u 3
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
62.945,48 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO SJEDIŠTE DOBAVLJAČA
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od dana potpisivanja ugovora do kraja 2014. godine , odnosno do
zaključenja ugovora za 2015. godinu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
45.967,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
48.114,00 KM
(C-5460-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: