(poništenje poziva) Nabavka usluga osiguranja zaposlenika, novca i vrijednosnica u prijenosu kod poštonoša i poštanskim jedinicama za potrebe Društva

Datum objave: 22.11.2016. 10:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

238-1-2-597-4-154/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Strucni Tim
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

277200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o osiguranju zaposlenika, novca i vrijednosnica u prijenosu kod poštonoša i poštanskim jedinicama za potrebe
Društva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog ugovora je, osiguranje zaposlenika od nesretnog slučaja/kolektivno kombinovano osiguranje; i osiguranja
novca i vrijednosnica od rizika razbojništva u visini do 20.000,00 KM (po jednom poštonoši) koje poštonoše nose za isplatu
na kućnu adresu; od rizika izvršenja ili pokušaja izvršenja razbojništva i provalne krađe kao i obijesti (vandalizma) na
osiguranim stvarima u toku izvršenja ili pokušaja izvršenja, u iznosima osiguranih suma po poštanskoj jedinici se ubraja
novac i vrijednosnice koje se nalaze u poštanskih jedinicama na šalterima u manipulaciji (šalterskoj ladici i kasi) i pozadinskoj
kasi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.085

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isplate osigurane sume su organizacione jedinice ugovornog organa koje posluju na područjima sledećih kantona:
• Sarajevski;
• Unsko-sanski;
• Srednjobosanski;
• Tuzlanski;
• Hercegovačko-neretvanski,
• Zeničko-dobojski;
• Bosansko-podrinjski

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ugovorni organ je prihvatio žalbene navode žalitelja

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.11.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-597-4-154/16
PODIJELI: