(poništenje poziva) Nabavka usluga prevoza drvnih sortimenata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 136-1-2-3-385/14
Broj obavještenja o nabavci: 136-1-2-1-307/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: 037473670
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza drvnih sortimenata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prevoza drvnih sortimenata
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta za potrebe Podružnice
"Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
124.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:27.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta za potrebe Podružnice
"Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:27.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge prijevoza ogrijevnog drveta sa područja Podružnice
"Šumarija" S.Most za područje općina S.Most i Cazin
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
109.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:27.5.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta za područje pogona
gospodarenja za Općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:27.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-8626-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: