(poništenje poziva) Nabavka usluga prevoza putnika u javnom saobraćaju

Izvor: Oslobođenje, 11.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 01-29-770/14

Jablanica, 30.5.2014. godine

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica ("Službeni glasnik općine Jablanica", 2/09), općinski načelnik Općine Jablanica donosi

 

ODLUKU

 

I

Poništava se javni konkurs za obavljanje komunalne djelatnosti prevoza putnika u javnom saobraćaju raspisan od ovog organa pod protokolnim br. 01-29-770/14 od 14.4.2014. godine, a koji je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" 15.4.2014. godine.

 

II

Ponovni javni konkurs za obavljanje komunalne djelatnosti prevoza putnika u javnom saobraćaju za područje općine Jablanica raspisat će se nakon što nadležna općinska služba u skladu sa važećim propisima reguliše redove vožnje na općinskim autobuskim linijama.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na web stranici Općine Jablanica, oglasnoj ploči Općine Jablanica, RTV Jablanica i u dnevnom listu "Oslobođenje"

 

OPĆISKI NAČELNIK

Salem Dedić, kipi. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: