(poništenje poziva) Nabavka usluga prevoza učenika u šk.2016/17.godini

Datum objave: 28.09.2016. 10:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

404-1-2-1-4-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NEMILA
IDB/JIB 4218127490007
Kontakt osoba MUAMER ISAKOVIĆ
Adresa Doglodska 7
Poštanski broj 72212 Nemila (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 465-000
Faks (032) 465-004
Elektronska pošta oscamil.sijaric@gmail.com
Internet adresa www.oscsn.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika u šk.2016/17.god.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluge prevoza učenika od mjesta stanovanja do škole i nazad, u toku šk. 2016/17.god.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na 2 relacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor - podrazumijeva redovan i blagovremen prevoz đaka,nastavnim danima,na datim relacijama u periodu od
01.09.2016. do 15.06.2017.g.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjeseci, odnosno od 01.09.2016. do 15.06.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica,područje mjesnih zajednica Nemila, Orahovica i Topčić Polje

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Rješenje URŽ broj JN2-03-07-1-854-6/16 od 22.09.2016. na osnovu Člana 103. pod a) ZJN -neusklađenost tenderske
dokumentacije sa odredbama Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44221,15

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44919,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na 12 relacija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor - podrazumijeva redovan i blagovremen prevoz đaka,nastavnim danima,na datim relacijama u periodu od
01.09.2016. do 15.06.2017.g.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73320,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjeseci, odnosno od 01.09.2016. do 15.06.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica, područje mjesnih zajednica Nemila, Šerići, Vukotići, Jastrebac, Bistričak

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Rješenje URŽ broj JN2-03-07-1-854-6/16 od 22.09.2016. na osnovu Člana 103. pod a) ZJN -neusklađenost tenderske
dokumentacije sa odredbama Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69704,62

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69704,62


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na 2 relacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor - podrazumijeva redovan i blagovremen prevoz đaka,nastavnim danima,na datim relacijama u periodu od
01.09.2016. do 15.06.2017.g.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjeseci, odnosno od 01.09.2016. do 15.06.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica, područje mjesnih zajednica Nemila, Bistrica i Starina

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Rješenje URŽ broj JN2-03-07-1-854-6/16 od 22.09.2016. na osnovu Člana 103. pod a) ZJN -neusklađenost tenderske
dokumentacije sa odredbama Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25329,23

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25329,23


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na 7 relacija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor - podrazumijeva redovan i blagovremen prevoz đaka,nastavnim danima,na datim relacijama u periodu od
01.09.2016. do 15.06.2017.g.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39480,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjeseci, odnosno od 01.09.2016. do 15.06.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica, područje mjesnih zajednica Nemila, Gladovići, Koprivna, Vranduk, Ljubetovo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Rješenje URŽ broj JN2-03-07-1-854-6/16 od 22.09.2016. na osnovu Člana 103. pod a) ZJN -neusklađenost tenderske
dokumentacije sa odredbama Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34116,93

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34116,93

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
404-1-2-1-4-3/16
PODIJELI: