(poništenje poziva) Nabavka usluga primicanja i izvoza šds, ŠG Vlaseničko

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 125-1-2-3-363/14
Broj obavještenja o nabavci: 125-1-2-1-329/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Telefon: 035621212
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Primicanje i izvoz šds, ŠG Vlaseničko
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Primicanje šds panj - traktorska vlaka, Sapna
II. Ukupna količina ili obim ugovora
839,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.390,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Po izvedbenom projektu
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Šumarija "Jelica" odjeli 89 i 71
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:25.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
(C-6093-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: