(poništenje poziva) Nabavka usluga redovnog i remontnog održavanja postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja blok 3, 4, i 5 u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-2-3-934/14
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-2-1-861/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: 035305000
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno i remontno održavanje postrojenja za pripremu i
sagorijevanje uglja bl. 3, 4, i 5 u 2014.g.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehničkoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj dokumentaciji.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
260.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "TUZLA" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2014.g.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 2.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-9081-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: