(poništenje poziva) Nabavka usluga sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži, rekonstrukcije mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku, rekonstrukcije mosta preko potoka Komotin u Podmilačju, rekonstrukcije mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji, rekonstrukcije mosta preko Crne , Garež , sanacije mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima , sanacije mosta preko Duboke doline na Komaru , rekonstrukcije/sanacije tunela Ivan , Ivan sedlo

Datum objave: 06.03.2020. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

260-1-2-15-4-55/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Kontakt osoba: Neven Pavlinović, dipl.ing.građ. Telefon: (033) 56 34 60
Faks: (033) 25 03 87 e-mail: npavlinovic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

1. Sanacija mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži, 2. Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku, 3.
Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju, 4. Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji,
5. Rekonstrukcija mosta preko Crne , Garež , 6. Sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima , 7.Sanacija mosta preko
Duboke doline na Komaru , 8. Rekonstrukcija/sanacija tunela “Ivan , Ivan sedlo,

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

1. Sanacija mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405), na cesti M17, dionica Stup 3 - Blažuj, km 2+635 ;
2. Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288), na cesti M5, dionica Jajce Jug – Donji
Vakuf 1, km 23+025;
3. Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246), na cesti M16, dionica Crna Rijeka-Jajce Jug, km
18+285;
4. Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504), na cesti M4, dionica Doboj-Donja Orahovica,
km 23+498;
5. Rekonstrukcija mosta preko Crne , Garež (M18.1-001-448), na cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 46+237;
6. Sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima (M19.2-001-97), na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 2+323;
7. Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M5-3-15), na cesti M5, dionica Donji Vakuf-Turbe, km17+093;
8. Rekonstrukcija/sanacija tunela “Ivan” (T17-011-46) L=646m, Ivan sedlo, na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750,

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u rubrici Kratak opis

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa rokovima datim u projektnom zadatku

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.2.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

411990,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

411990,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-15-4-55/20
PODIJELI: