(poništenje poziva) Nabavka usluga sanacije stabilnih sistema protivpožarnih zaštita transformatora T3, TZ3, TR2, TR3 u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 258-1-2-3-1486/14
Broj obavještenja o nabavci: 258-1-2-1-1312/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oručević
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija stabilnih sistema protivpožarnih zaštita transformatora T3,
TZ3, TR2, TR3 u TE "Tuzla"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
prema tehničkom opisu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tehničkoj specifikaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
290.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-8482-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: