Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga sanacije zagrijača zraka, puhača gara i pripremni radovi za ispitivanje bibnja kotla bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 52, 07.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-1775/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-1681/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena pregrijača B kotla bloka 7 - 230 MNJ - usluge sanacije
zagrijača zraka, puhača gara i pripremni radovi za ispitivanje bibnja
kotla bloka 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge sanacije na zagrijačima zraka (luvo paketima), usluge
sanacije puhača gara i pripremni radovi za ispitivanja bubnja, a sve
prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 (četrdesetpet) dana od dana uvođenja u posao, a planirani termin
izvršenja usluga je u remontu bloka 7 od 01.09. do 31.11.2014.
godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 23.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
81.450,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
81.450,00 KM
V.5. Dodatne informacije
289-1-2-1-1681/14
(C-10416-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: