(poništenje poziva) Nabavka usluga sanitarne sječe i izrade, primicanja i izvoza šds na međustovarište Gornja Drinjača

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 125-4-2-3-376/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Telefon: 035621212
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4, 8
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište,
GJ G. Drinjača
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.210,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
31.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
5 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ G. Drinjača, odjel 3
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
II. Ukupna količina ili obim ugovora
590,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17.995,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ G. Drinjača, odjel 6
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
II. Ukupna količina ili obim ugovora
384,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11.712,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ G. Drinjača, odjel 7
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.358,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
41.419,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
5 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ G. Drinjača, odjel 8
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište
II. Ukupna količina ili obim ugovora
942,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32.970,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ G. Drinjača, odjel 127
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.4.2014.
(C-7612-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: