(poništenje poziva) Nabavka usluga servisa hidrauličnih spojki EPN 1 i 2 bloka 7

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-1692/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-1532/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis hidrauličnih spojki ENP 1 i 2 bloka 7 u Podružnici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Servis hidraulične spojnice elektronapojne pumpe broj 1 i 2 na
bloku 7 koji obuhvata: pripremu mjesta za vršenje usluga,
ispuštanje ulja iz HS, demontažu uređaja za regulaciju i
elektroinstalacije sa HS, demontaža dijelova iz spojke, defektaža
dijelova, čišćenje dijelova spojke, zamjena oštečenih sijelova,
priprema za montažu i montaža dijelova spojke, sipanje ulja u HS i
priprema i probni pogon spojnice, a sve u skladu sa tehničkom
specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 6.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.5. Dodatne informacije
289-1-2-1-1532/14
(C-8079-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: