(poništenje poziva) Nabavka usluga servisa i validacije intermedijerne laboratorijske opreme: Autoklav - Zirbus i Astell, Laminarne komore i Sterilni blok, Izolator tehnika za test sterilnosti...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 308-1-2-3-144/14
Broj obavještenja o nabavci: 308-1-2-1-132/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pašić
Telefon: 051456040
Elektronska po{ta: v.kecman@almbih.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servis i validacija intermedijerne laboratorijske opreme
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laminarne komore i Sterilni blok
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
7863,25
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
7.863,25 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sarajevo, M.Tita 9/IV
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:12.5.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izolator tehnika za test sterilnosti
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
47008,55
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
47.008,55 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sarajevo, M.Tita 9/IV
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:12.5.2014.
(C-8759-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: