(poništenje poziva) Nabavka usluga sistema za kontrolu odlazećih putnika, prtljaga i vazduhoplova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 917-1-2-3-17/14
Broj obavještenja o nabavci: 917-1-2-1-10/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
Kontakt osoba: MILAN DRAGIĆ
Telefon: 051535210
Elektronska po{ta: aerodrom@blic.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim
transporta pošte
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
SISTEM ZA KONTROLU ODLAZEĆIH PUTNIKA,
PRTLJAGA I VAZDUHOPLOVA
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sistema za pružanje usluga kontrole odlazećih putnika,
prtljagga i vazduhoplova (DCS Departure Control System)
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
300.000
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Aerodrom Banja Luka, Laktaši
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 29.5.2014.
(C-9119-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: