(poništenje poziva) Nabavka usluga sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljaga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 259-1-2-3-29/14
Broj obavještenja o nabavci: 259-1-2-1-28/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Kontakt osoba: Mensud Brčaninović
Telefon: 035745610
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Definisano tenderskom
dokumentacijom
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci sistema za prihvat i otpremu aviona, putnik i
prtljage
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljaga
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75
270 Živinice
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.4.2014.
(C-5656-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: