(poništenje poziva) Nabavka voća, povrća, svježeg mesa, pilećeg mesa, kokošijih jaja, ribe, bezalkoholnih pića, konditorskih proizvoda, kafe, začina i čaja...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 64-1-1-3-242/14
Broj obavještenja o nabavci: 64-1-1-1-194/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Sunčica Abramušić
Telefon: 032405133
Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 3, 6, 7, 8, 9
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hrane za potrebe jedne godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ponovljeni otvoreni postupak nabavke hrane za jednu godinu u JU
Kantonalna bolnica Zenica odobren Odlukom Upravnog odbora JU
Kantonalna bolnica Zenica o nabavci broj 20/1-3702 od
28.05.2013. godin o nabavci te Odluke Upravnog odbora JU KBZ o
poništenju i ponavljanju postupka broj 20/1-1-8842 od 06.12.2013.
godine.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Voće i povrće
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
134.011,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pileće meso i kokošija jaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
82.862,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Bezalkoholna pića i konditorski proizvodi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.230,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kafa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.046,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Začini i čajevi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47.057,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konzervirani smrznuti proizvodi od voća i povrća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
63.425,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-7433-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: