(poništenje poziva) Nabavka vodovodnog materijala, vodomjera, radio modula za vodomjere, goriva i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JP "KOMUNALAC" D.D. GRADAČAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 797-1-1-3-34/14
Broj obavještenja o nabavci: 797-1-1-1-33/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Komunalac"d.d. Gradačac
Kontakt osoba: Enver Mulahalilović
Telefon: 035817219
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: GRADAČAC
I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 3, 6
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka raznih vrsta roba za potrebe preduzeća u 2014.godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka raznih vrsta roba za potrebe preduzeća detaljno navedena
u LOT-ovima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vodovodnog materijala preko 2"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka vodovodnog materijala preko 2" za održavanje
vodovodne mreže specificirane po vrsti materijala i profilima
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Vrste i količine u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43.590,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco skladište kupca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:65,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:20,00%
3. Garancija na kvalitet, učešće:10,00%
4. Rok isporuke, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:17.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Vodovodni materijal za kućne priključke
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka vodovodnog materijala za izradu kućnih priključaka
specificiranih po vrsti materijala i profilima
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Vrste i količine u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco skladište kupca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:65,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:20,00%
3. Garancija na kvalitet, učešće:10,00%
4. Rok isporuke, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:17.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva i maziva za potrebe preduzeća.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128.206,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco skladište kupca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:65,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:20,00%
3. Garancija na kvalitet, učešće:10,00%
4. Rok isporuke, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:17.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:137.741,66
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
141.368,60
(C-6242-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: