Ponovno sazivanje XXX redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 13.09.2016. 10:51 / Izvor: Nezavisne novine, 13.09.2016.

Na osnovu članova 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", brojevi: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 94. Statuta "Integral inženjering" a.d. Laktaši, Upravni odbor na sjednici održanoj 12.09.2016. godine donosi

 

ODLUKU

O PONOVNOM SAZIVANJU XXX REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "INTEGRAL INŽENJERING" A.D. LAKTAŠI

 

XXX redovna sjednica Skupštine akcionara "Integral inženjering" a.d. Laktaši biće održana 17.10.2016. godine s početkom u devet časova u prostorijama Društva u sali za sastanke, broj 13, na XII spratu, adresa Trg Republike Srpske broj 8/XII.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

3. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Skupštine akcionara

4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu

5. Razmatranje i usvajanje:

a. odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju za 2015. godinu

b. odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu

c. odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2015. godinu

d. odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2015. godinu

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu

7. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala

8. Donošenje odluke o IV (četvrtoj) emisiji redovnih akcija povećanjem kapitala raspodjelom dobiti baz obaveze izrade prospekta

9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Integral Inženjering" a.d. Laktaši

10. Razno

 

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra harttja od vrije­dnosti s presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpi­som odgovornog lica.

Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine Društva svakim radnim danom od osam do 15 časova u prostorijama Društva na adresi Trg Republike Srpske broj 8/XII u vremenu od sazivanja do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Odluka o sazivanju sjednice Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to "Nezavisne novine" i "Glas Srpske", kao i na internet stranici "Integral inženjering" a.d. Laktaši, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Ukoliko zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zaka­zuje narednog dana, 18.10.2016. godine, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

 

Broj: 1232/16                                                                                                                                                 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: