Poziv na likvidacioni postupak nad društvom HOME DECOR d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

OPĆINSKI SUD MOSTAR, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, u likvidacijskom postupku "HOME DECOR" DOO Međugorje-Čitluk, sa sjedištem u Međugorje bb, zastupan po punomoćniku Ivan u Primorac odvjetniku iz Čitluka, van ročišta dana 26.03.2014. godine donio je sljedeće:

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom "HOME DECOR" DOO Međugorje-Čitluk, sa sjedištem u Međugorje bb.
Za likvidatora društva imenuje se Fatima Alikadić iz Konjica.
Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva.
Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.
Nakon što rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.
Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan PETAK 16.05.2014. godine sa početkom u 10,00 sati, kod ovog suda, ured br. 206/II kat.

Broj 58 0 L 145904 14 L
26. marta 2014. godine
Mostar

(03-3-1012/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: