Poziv na likvidacioni postupak nad Društvom PAKO d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

Općinski sud u Mostaru, u likvidacijskom postupku nad pravnim licem PAKO DOO Proizvodnja vrećica i omotnih papira Čitluk, sa sjedištem u Čitluku - Služanj bb, zastupan po punomoćnici Gorjani Šajin, odvjetnici iz Čitluka, van ročišta dana 24.04.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom PAKO DOO Proizvodnja vrećica i omotnih papira Čitluk, sa sjedištem u Čitluku - Služanj bb.
Za likvidatora društva imenuje se Boško Raguž iz Mostara.
Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva.
Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 da na od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.
Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.
Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan SRIJEDA, 11.06.2014. godine sa početkom u 09,00 sati, kod ovog Suda, ured br. 206/II kat.

Broj 58 0 L 148838 14 L
24. travnja 2014. godine
Mostar

(03-3-1346/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: