Poziv na likvidacioni postupak nad društvom STILISSINO d.o.o. Tomislavgrad

Datum objave: 14.09.2016. 15:27 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 70, 07.09.2016


Općinski sud u Livnu, likvidacijska sutkinja Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "STILISSINO" d.o.o. Tomislavgrad, Kralja Zvonimira b.b., na ročištu dana 11.08.2016. godine, donosi slijedeći

 

OGLAS

Provest će se postupak likvidacije nad društvom "STILISSINO" d.o.o. Tomislavgrad, Kralja Zvonimira b.b.
Za likvidatora se postavlja Predrag Kelava, odvjetnik iz Tomislavgrada.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja. Prijava se podnosi sukladno čl. 110 Zakona o stečajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se plaća sudska pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od veća od 10.000,00 KM.
Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potraživanja likvidacijski postupak, će se zaključiti. Po pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka, likvidator će biti razriješen dužnosti, a društvo "STILISSINO" d.o.o. Tomislavgrad, Kralja Zvonimira b.b. upisano u registarski uložak MBS: 68-01-0004-08, brisati će se iz registra Općinskog suda Livno i svih javnih registara.
Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.
Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Određuje se upis zabilježbe o pokretan ju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog suda.

Broj 68 0 L 036967 16 L
12. kolovoza 2016. godine
Livno
(03-3-2563/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: