Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom privredno društvo Mani & co d.o.o. Gradiška

Datum objave: 21.10.2016. 14:36 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 89, 19.10.2016

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 119813 16 L, od 5.10.2016. godine, otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Privredno društvo “Mani & co” d.o.o. Gradiška, Ulica DŽVI Krajiške brigade broj 8, Gradiška. Likvidacioni upravnik je Milovan Vuković iz Laktaša, Fruškogorska broj 8.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objave oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske“, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizlazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun Republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od
1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za četvrtak, 8.12.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sudnica broj 4/I. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 5.10.2016. godine.

(57 0 L 119813 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: