Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem AJLA&ADI d.o.o. Bihać

Datum objave: 25.02.2021. 11:48 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "AJLA&ADI" - Bihać, na ročištu, dana 19.01.2021. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS

 

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "AJLA&ADI" - Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0028-16. Za likvidatora se postavlja Manuel Pehlić, direktor i zakonski zastupnik predlagača, na adresi ul. Đure Pucara Starog bb, Velika Kladuša. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0028-16. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

 

Broj 17 0 L 109703 20 L
19. januara 2021. godine
Bihać
(03-3-631/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: