Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNA SK COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju, trgovinu i posredovanje, uvoz i izvoz Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem BOSNA SK COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i posredovanje, uvoz i izvoz Sarajevo, ul. Sarajevskih gazija br. 18, Sarajevo - Stari grad, na ročištu održanom dana 21.04.2014. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

1.Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNA SK COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju, trgovinu i posredovanje, uvoz i izvoz Sarajevo, ul. Sarajevskih gazija br. 18, Sarajevo - Stari grad.
2. Za likvidatora se imenuje BRANISLAVA RAKONJAC, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0087-08, radi upisa ,zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda ,i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 407864 14 L
21. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-375/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: