Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem GRUNDFOS Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "GRUNDFOS" Društvo sa ograničenomodgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Heroja br. 16, na ročištu održanom dana 24.04.2014. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GRUNDFOS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Heroja br. 16.
2. Za likvidatora se imenuje LEHPANER NENAD iz Sarajeva, Ul. Envera Šehovića Mbr. 60, JMBG 0502961172670.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-1155-09, radi upisa za bilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 394229 13 L
24. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-394/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: