Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem HUSKOVIĆ Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i transport d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 26.10.2016. 13:05 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 81, 14.10.2016


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HUSKOVIĆ" Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i transport d.o.o. Sarajevo, ul. Emira Bogunića Čarlija br. 23, Sarajevo - Ilidža na ročištu održanom dana 06.10.2016. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HUSKOVIĆ" Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i transport d.o.o. Sarajevo, ul. Emira Bogunića Čarlija br. 23, Sarajevo - Ilidža
23, Sarajevo - Ilidža.
2. Za likvidatora se im enuje Husković Mustafa iz Sarajeva, Ilidža.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0188-12 (stari broj 1-5737), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 475488 14 L
06. oktobra 2016. godine
Sarajevo
(O-849/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: