Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Teknoservice d.o.o. Laktaši

Datum objave: 14.09.2016. 14:19 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 77, 08.09.2016

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 115555 15 L, od 17.8.2016. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem: “Teknoservice” d.o.o. Laktaši, Svetosavska br. 98, Glamočani, Laktaši. Likvidacioni upravnik je Milovan Vuković iz Laktaša, Fruškogorska broj 8.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, i to za potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, za potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 3.11.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva 108, kancelarija br. 16/II. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 17.8.2016. godine.

(57 0 L 115555 15 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: