Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom DEKOR IVA d.o.o. Posušje

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

OGLAS

Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom DEKOR IVA d.o.o. Posušje - MBS:64-01-0002-07.
Za likvidatora se postavlja Silvana Mrvelj, Stjepana Radića 25, Posušje.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. Rj ešenje se ima dostaviti Općinskom sudu u
Širokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.
Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 64 0 L 032608 14 L
30. travnja 2014. godine
Široki Brijeg

(03-3-1448/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: