Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom IMI INTERNATIONAL d.o.o. Orašje

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, likvidacijski sudac Darko Župarić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "IMI INTERNATIONAL" d.o.o. Orašje, Zona poduzetništva B/2, donio je dana 30.01.2014. godine slijedeće:

 

RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "IMI INTERNATIONAL" d.o.o. Orašje, Zona poduzetništva B/2.

2. Za likvidatora se imenuje Krunoslav Kobaš iz Grebnica.

3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju Odjeljenje za registar, na broj Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Orašju broj 025-0-Reg-12-000 112 od 18.04.2012. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa MBS broj 1-1293 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 25 0 L 035941 13 L

30. siječnja 2014. godine

Orašje

(03-3-909/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: