Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom MRVELJ d.o.o. zapromet i usluge Odžak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 21.05.2014

Općinski sud u Orašju, likvidacijski s udac Darko Župarić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "MRVELJ" d.o.o. za promet i usluge Odžak, Vrbovac bb, donio je dana 10.04.2014. godine slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "MRVELJ" d.o.o. zapromet i usluge Odžak, Vrbovac bb.
2. Za likvidatora se imenuje Stažija Mrvelj iz Gornjeg Svilaja.
3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju Odjeljenje za registar, na broj Rješenje o registraciji društva Općinskog suda u Orašju broj U/I-100/03 od 25.06.2003. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1352 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 25 0 L 036651 14 L
07. maja 2014. godine
Orašje
(03-3-1478/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: