Poziv na likvidacioni postupak nad privrednim društvom Blisk d.o.o. Sanski Most

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU, po likvidacionom sudiji Mesić Dijani, po prijedlogu predlagača u likvidacionom postupku nad pravnim licem BLISK DOO SANSKI MOST, Ul. Prijedorska br 45, čiji je zakonski zastupnik direktor društva Bačić Nurfet, na ročištu održanom dana 29.04.2014.godine donio je slijedeće

 

RIJEŠENJE

 

1.Provešće se likvidacioni postupak nad privrednim društvom BLISK DOO SANSKI MOST, Ul. Prijedorska br 45., čiji je zakonski zastupnik Bačić Nurfet.

2. Za likvidatora u ovom likvidacionom postupku postavlja se Bačić Nurfet, sin Čamila, rođen 02.01.1971.g. u Skucani Vakuf - Općina Sanski Most, nastanjen u Sanskom Mostu.

3.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko o d povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

4.Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Bihaću, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa br. MBS 1-1748-00, a radi upisa zabilježe pokretanja likvidacionog postupka.

5.Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište je zakazano za dan petak 12.06.2014. g. sa početkom u 11,00 sati.

Broj 17 0 L 056077 14 L
29. aprila 2014. godine
Bihać
(03-3-1430/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: