Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Čugalj-voće tranzit društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Novi Grad

Datum objave: 23.04.2021. 15:15 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 36, 21.04.2021

Okružni privredni sud u Prijedoru objavljuje izreku Rješenja broj: 67 0 L 002025 21 L, od 15.4.2021. godine, kojim se otvara i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “Čugalj-voće tranzit” društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Novi Grad, Kej krajiških brigada bb, Novi Grad, kako slijedi

 

RJEŠENJE

1. Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “Čugalj-voće tranzit” društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Novi Grad, Kej krajiških brigada bb, Novi Grad, MBS 71-01-0115-09, JIB 4403003410007.
2. Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 15.4.2021. godine.
3. Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru ovog suda radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.
4. Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar vlasnika kapitala Darka Čuglja, sina Momčila, Petkovac bb, Novi Grad, uz upis neograničene solidarne odgovornosti naprijed pobliže označenog vlasnika kapitala za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, nakon brisanja iz Registra.
5. Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge, a izreka Rješenja o otvaranja i istovremenom zaklju čenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

 

Sudija,
Amra Grozdanić, s.r.

 

(67 0 L 002025 21 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: