Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika CEM-BOS d.o.o. Gračanica

Datum objave: 19.09.2016. 14:12 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 14.09.2016

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "CEM-BOS " doo za proizvodnju, trgovinu i usluge Gračanica, ul. 22. Divizije broj 1, koga zastupa advokat Nešet Ćehajić iz Gračanice, dana 02.09.2016. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE

 


I. OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "CEM-BOS" doo za proizvodnju, trgovinu i usluge Gračanica, ul. 22.Divizije broj 1, matični broj subjekta: 1-12979.

II. Stečajni postupak se otvara sa danom 02.09.2016. godine u09,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Emir Mehurić iz Gračanice.

IV. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti.

V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

VI. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama FBiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VII. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VIII.Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, Zemljišne knjige Općinskog suda u Gračanica, te kod Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gračanica.

IX. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan ČETVRTAK 03.11.2016. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M.Tita br. 137, sudnica broj 33/I.

X. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučitio daljem toku stečajnog postupka održat će se za dan ČETVRTAK 03.11.2016. godine na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

 

Broj 32 0 St 270758 16 St
02. septembra 2016. godine
Tuzla
(03-3-2666/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: