Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika ESKADA d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla

Datum objave: 12.08.2016. 12:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 62, 10.08.2016


Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "ESKADA" d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla, Slatina broj 6, Tuzla, donio je sljedeće

RJEŠENJE


I OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "ESKADA" d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla, matični broj subjekta: 1-6438.
II Stečajni postupak se otvara sa danom 25.07.2016. godine u11,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
III Za stečajnog upravnika imenuje se Kabadajić Ruzmir iz Tuzle.
IV Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti.
V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 -
Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.
VI Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama FBiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.
VII Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
VIII Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, Zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, te kod Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla.
IX Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan PONEDJELJAK 03.10.2016. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M. Tita br. 137, sudnica 96/V.
X Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana PONEDJELJAK 03.10.2016. godine na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 267191 16 St
25. jula 2016. godine
Tuzla
(03-3-2328/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: