Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika GASTROPROJEKT d.o.o.Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Jasenka Potogija, rješavajući po prijedlogu da se nad dužnikom "GASTROPROJEKT" d.o.o. Sarajevo, ul. Ramiza Salčina broj 91, Sarajevo, koga zastupa Zajednička advokatska kancelarija Gorčić & Gagula, ul. Šenoina broj 16/III, Sarajevo, otvori stečajni postupak dana 25.03.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "GASTROPROJEKT" d.o.o.Sarajevo, ul. Ramiza Salčina br. 91, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Avdić Šaban iz Sarajeva.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 25.03.2014. godine u 10,20 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave
svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:
5. Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.
6. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO.
7. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
8. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
9. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja
prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
10. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
11. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0395-10.
12. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 25.03.2014. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
13. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan PONEDJELJAK, 26.05.2014. GODINE U10,00 SATI. Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

Broj 65 0 St 351128 13 St
25. marta 2014. godine
Sarajevo

(03-3-986/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: