Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika RIJA-BOX d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Orašje

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Orašju, po stečajnom sucu Darku Župariću, u stečajnom postupku nad "RIJA-BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Orašje, VI ulica br. 2., na ročištu vezano za uvjete za otvaranje stečajnog postupka, održanom dana 06.05.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE


I
Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "RIJA-BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Orašje, VI ulica br. 2.

II
Za stečajnog upravitelja imenuje se Rahman Haseljić iz Gradačca.

III
Pozivaju se vjerovnici da prijave svoja potraživanja stečajnom sudu sukladno članku 110. Zakona o stečajnom postupku u r oku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pozivaju se dužnici da svoje dugove pr ema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
Pozivaju se vjerovnici da stečajnog upravitelja obavijeste u roku od 30 dana koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika, a sukladno članku 46. Zakona o stečajnom postupku na adresu Gradačac, ul. Šehitluci 56.

IV
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnu ploču suda sa danom srijeda, 07.05.2014. godine u 12,00 sati od kada nastaju pravne posljedice otvaranju stečajnog postupka.

V
Otvaranje stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

VI
Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u Registru društva Općinskog suda u Orašju.

VII
Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u ZK uredu Općinskog suda Orašje za nekretnine stečajnog dužnika, kao i Katastru općine Orašje.

VIII
Ročište za ispitivanje potraživanja i izvještajno ročište određuje se istovremeno za dan srijeda, 09.07.2014. godine sa početkom u 11,00 sati.

Broj 25 0 St 036403 14 St
13. svibnja 2014. godine
Orašje
(03-3-1566/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: