Poziv na stečajni postupak nad imovinom PARK PRINČEVA d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad "PARK PRINČEVA" d.o.o. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića bb (poslovna zgrada "Vila park", I sprat) Sarajevo-Novo Sarajevo, dana 13.03.2014. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom "PARK PRINČEVA" d.o.o. Sarajevo,ul. Bulevar Meše Selimovića bb (poslovna zgrada "Vila park", I sprat) Sarajevo.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se MELIHA JAHJAEFENDIĆ, Sarajevo, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH.

3. Vrijeme otvaranja stečajnogpostupka utvrđuje se 11,30 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-1540-09.

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 13.03.2014. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan Srijeda, 07.05.2014. godine u 12,00 sati Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će
se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).


Broj 65 0 St 389838 13 St
13. marta 2014. godine
Sarajevo


(03-3-916/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: