Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe JKP Energetika d.o.o. Konjic

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

OPĆINSKI SUD U MOSTARU, stečajni sudac Divna Bošnjak, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom JKP ENERGETIKA DOO Konjic-u stečaju, ul. Donje Polje br. 42, zastupan po punomoćni ku Gagula Halilu odvjetniku iz Konjica, na ročištu radi utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka održanom dana 22.04.2014. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe JKP ENERGETIKA DOO Konjic-u stečaju, ul. Donje Polje br. 42.
2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Hamid Tipura dipl. ecc. iz Mostara Podgorani bb.
3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se je otvoren dana 22.04.2014. godine u 12 sati.
4. Pozivaju se svi povjerioci da u rokuod 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu podneskom u dva primjerka, s tim što su uz prijavu dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 0,9% na vrijednost prijavljenog potraživanja, s tim što iznos takse ne može biti manji od 45,00 KM niti veći od 9.000,00 KM. Taksa se ima uplatiti na Proračun HNŽ/K broj: HNŽ/K Mostar br. računa broj: 3380002200005953, UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, vrsta prihoda 722221, Šifra Općine: 180.
5. Razlučni povjerioci u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
6. Izlučni povjerioci uzprijavu označavaju predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
7. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana obavijeste stečajnog upravitelja koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
8. Pozivaju se dužnici da svoje dugoveprema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
9. Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda Mostar pod brojem MBS 1-11158.
10. Ovo rješenje se ima objaviti na oglasnoj ploči suda odmah dana i objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan PETAK 27.06.2014. godine sa početkom u 09,00 sati, i istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održano izvještajno ročište, a sve u uredu suca broj 206/II kat.

Broj 58 0 St 141409 13 St
22. travnja 2014. godine
Mostar
(03-3-1336/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: