Poziv na stečajni postupak nad privrednim društvom TOPICH d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.02.2021. 12:19 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Sarajevu i to stečajni sudija Ivana Krželj rješavajući po prijedlogu društva "TOPICH" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 54., Sarajevo-Centar da se nad dužnikom "TOPICH" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 54., Sarajevo-Centar, otvori stečajni postupak dana 03.02.2021. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Otvara se stečajni postupak nad privrednim društvom TOPICH Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 54., Sarajevo-Centar.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Čaušević Avdo iz Sarajeva, ulica Evlije Čelebije broj 5.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 03.02.2021. godine u 10:15 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama FBiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskojtaksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.
Taksu uplatiti na račun br. 1411965320008475 BBI d.d. Sarajevo. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65- 01-0149-11, JIB 4201631780008.

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 03.02.2021. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan Ponedjeljak, 10.05.2021. godine u 12:00 sati. Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

 

Broj 65 0 St 865254 20 St
03. februara 2020. godine
Sarajevo
(03-3-488/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: