Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina

Datum objave: 02.09.2016. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2016.

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) pozovemo da se prijavite da učestvujete u projektu Nacionalni program čistije proizvodnje (National Cleaner Production Programme – NCPP): Bosna i Hercegovina.

 

ČISTIJA PROIZVODNJA podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamjenom klasičnih rješenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni utjecaj na okoliš/životnu sredinu i bolja usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, EU propisima i međunarodnim standardima.

Projekt podrazumijeva svjesnu i dobrovoljnu odluku kompanije da zamjeni klasične načine postizanja konkurentnosti i produktivnosti principom sprječavanja i smanjenja otpadnih tokova na sljedeće načine:

 

racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije,

smanjenjem troškova proizvodnje,

smanjenjem količine otpada i emisija,

povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda,

stvaranjem kompanije koje će biti »prijatelj« okoliša/životne sredine.

 

U okviru Projekta uključeno je sljedeće:

obuka zaposlenih za provedbu RECP dijagnostike u kompaniji

Metodološke smjernice za integraciju RECP u poslovanje kompanije

Konzalting domaćih i međunarodnih stručnjaka, na izradi izvještaja o opcijama za uštedu vode i sirovina,  povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija,

Javna promocija postignutih rezultata kompanije putem web portala projekta ( ncpp.ba) putem, društvenih mreža, na završnoj konferenciji projekta,

UNIDO certifikat o učešću u projektu.

 

Od kompanija se u toku implementacije projekta očekuje da odrede predstavnike koji će prisustvovati radionicama, formiraju tim za čistiju proizvodnju koji će, uz pomoć konsultanata, raditi na sakupljanju podataka i pronalaženju rješenja za poboljšanja te na kraju pripreme i odbrane Izvještaj.

Projekt implementira UNIDO u saradnji sa domaćim partnerima firmom Enova iz Sarajeva i Tehnološkim fakultetom iz Banja Luke. U prvoj fazi projekta (Decembar 2015- Jul 2016) učestvovalo je 10 kompanija iz BiH:

Kompanije Sektor Mjesto
Sarajevska Pivara Proizvodnja piva i bezalkoholnih pića Sarajevo
Cementara Kakanj Heidelberg Cement Kakanj
Prevent Tekstilna vlakna i proizvodi Visoko
Madi Klanje i prerada pilećeg mesa Tešanj
Menprom Klanje i prerada pilećeg mesa Tuzla
Bentoproduct Proizvodi na bazi Bentonita Šipovo
Prijedorčanka Prerada voća Prijedor
Atlantik Štamparija Banja Luka
Colorit Proizvodnja boja za unutarnje i vanjsko bojenje Banja Luka
Biser Pekara Banja Luka

U II fazi projekta, koja započinje u septembru 2016., planirano je uključivanje novih 10 kompanija. Aktivnosti koje su preliminarno predviđene u okviru II faze projekta uključuju:

- Najavna konferencija- Septembar 2016

- Prvi trening – upoznavanje sa fazama i metodama rada- Oktobar 2016

- Prvi obilazak kompanije – preliminarna procjena stanja u kompanijama – tehnikom „walk through“- Novembar 2016

- Drugi trening i obilazak kompanije – prikupljanje podataka o tehnologiji proizvodnje, pogonima i postrojenjima, potrošnji osnovnih i pomoćnih sirovina, emisijama u okoliš, decembar 2016

- Treći obilazak kompanije–materijalni i energetski bilans, diskusija o mogućim opcijama za poboljšanje Februar 2017

- Izrada izvještaja –Mart 2017

- Prezentacija izvještaja upravi kompanije – April 2017

- Izrada brošure o rezultatima projekta i završna konferencija – Maj 2017.

Troškove provedbe RECP dijagnostike,  programa obuke  i promocije aktivnosti snosi Vlada Republike Slovenije kao donator programa.  Kompanije plaćaju učešće u iznosu od 500 €.

 

Molimo da ukoliko ste zainteresirani  da popunite upitnik koji se nalazi u prilogu ovog poziva i da ga pošaljete na adresu koordinatorice programa dr. Sande Midžić Kurtagić (sanda.midzic-kurtagic@ncpp.ba), a  u cc na e-mail adresu:

 

gđe Aneli Rodić (anela.rodic@enova.ba)za kompanije iz F BiH

gdin Đorđe Vojinović  (djolev@blic.net) za kompanije iz RS

Dodatne informacije mogu se dobiti od dr. Sande Midžić Kurtagić, putem mail-a ili na telefon 061 133 533.  Dodatne informacije su raspoložive i na  web stranici projekta www.ncpp.ba

 

Rok za prijavu je 05.09.2016. godine.

 

Preuzmite obrazac…

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: