Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat benzinske pumpne stanice u Živinicama

Izvor: Oslobođenje, 06.06.2014.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa d.o.o. „Hifa" Tešanj upućuje
 
POZIV
za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat benzinske pumpne stanice u Živinicama
 
Postojeća aktivnost: Objekta benzinske pumpne stanice sa pratećim sadžajima, koji su izgrađeni u Živinicama, na zemljištu označenom kao k.č. br. n/p 1479/1 k.o. Suha, ukupni kapacitet rezervoara iznosi 150 m3 nafte i naftnih derivata;
 
Organ uprave odgovoran za donošenje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a;
 
Tok postupka:
 
a) Način učešća javnosti: dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mišljenja relevantnih za datu aktivnost;
 
b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vršenje uvida u dokumentaciju, podnošenje primjedbi, mišljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 2., Tuzla;
 
c) Rok za podnošenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: